Zde naleznete co se u nás děje a co plánujeme

Pravidelné akce

  • 1x týdně Pravidelné doučování v DD v Novém Strešecí
  • 1x týdně Pravidelný doprovod dětí na jezdecký kroužek v Lužné
  • 2x týdně Pravidelná Canisterapie v DD v Dolních Počernicích 
  • 1x týdně Pravidelná Canisterapie u hendikepovaných dětí 

Další plánované akce

21. – 26. 8. 2023 – Minitábor pro Počerňátka (DD Počernice)

09.09. 2023 – ProDobroFEST – Integrační dětský den a koncert: https://prodobrofest.webnode.cz

26.-28. 10. 2023 – Podzimní prázdniny na Bance

05. 12. 2023  – Miklášská ve všech našich DD                                                                                                                             

23-26. 2023 – Vánoce na horách pro děti, které si ani o Vánocích nikdo nevezme domůúnor/březen 2024 – Lyžařský výcvik

duben 2024 – Čarodějnice

Alternativy výročních zpráv

Nákupní košík